Verzekeringen

Bedrijven

Als men ondernemer is geworden zijn er vele verzekeringen die nodig zijn om het risico, dat je als zelfstandig ondernemer toch al meer loopt dan iemand die in dienst is bij een bedrijf, af te dekken. Het is dan de kunst om alle kosten te kunnen blijven overzien. Het is moeilijk om de juiste keuzes te maken. Kom daarom naar ons voor een onafhankelijk advies hierover. Veel zelfstandig startende ondernemers schrikken van de mogelijke kosten van zaken zoals verzekeringen. Een zelfstandig ondernemer heeft niet de voordelen van het werkgeversgedeelte bij bijvoorbeeld pensioenopbouw, kinderopvang, of ziektekosten. Alles moet uit eigen zak komen. Schrik echter niet te snel. Veel kosten zijn inkomensgerelateerd.

Verzekeringen zijn een belangrijke en noodzakelijke kostenpost voor ondernemers. Met verzekeringen worden risico’s afgedekt die niet zelf waren te overzien. Denk aan overlijden of arbeidsongeschiktheid. Maar om nu toch de kosten beperkt te houden bestaat de mogelijkheid om in de eerste periode rustiger aan te beginnen met verzekeringen. Een lijfrente starten met 30 jaar, is dat nu al nodig? In de eerste periode zijn er misschien nog risico’s die zelf gedeeltelijk kunnen worden overzien. Zo kan er in de eerste periode waarin misschien elke cent twee keer moet worden omgedraaid nog best even worden gewacht met bepaalde verzekeringen. Daarbij laten wij ook aan de ondernemer zien dat het misschien beter netto kan. Hierna geven wij nadere informatie over welke verzekeringen noodzakelijk kunnen zijn voor (startende) zelfstandig ondernemers, en wijzen wij ook op die punten waarop kan worden bespaard.

Vaak kunnen de verzekeringen bij zelfstandige ondernemers van invloed zijn op de privé omstandigheden.

In kaart brengen eigen risico

In kaart brengen van het risico

Bovenstaande verzekeringen (misschien met uitzondering van de rechtsbijstandverzekering) zijn bij bijna elke ondernemer, groot of klein, wel in een vorm aanwezig. Hiermee kan een groot gedeelte van de risico’s worden afgedekt. Met alleen verzekeringen is het plaatje voor het afdekken van onbekende risico’s nog niet geheel rond. Ook valt te denken aan de registratie van het merk, het oplossen van risico’s van langdurige debiteuren en incassokosten en aanvullende voorwaarden voor personeel. Maar een goede basis is het wel.

De kosten lijken bij de start soms hoog, ze zijn direct aanwezig. Ook als er in eerste instantie op de spreekwoordelijke zolderkamer begonnen wordt. Maar de kosten zijn vaak te overzien als er eenmaal een kleine klantenkring is opgebouwd. Wel zijn een groot aantal extra verzekeringen mogelijk die komen kijken zodra wordt gedacht aan huisvesting, of personeel.

Besparen

Besparen op verzekeringen

Verzekeren wil niets anders zeggen dan; risico’s afdekken die niet te overzien zijn, op een onbekend tijdstip gaan plaatsvinden of waarvan onzeker is of ze gaan plaatsvinden. De zin zegt het al; risico’s die niet te overzien zijn. Met andere woorden, een computerverzekering is niet altijd nodig. Vaak is dit risico goed te overzien. Hetzelfde geldt voor de inventarisverzekering. In eerste instantie is het bedrijf misschien nog op de zolderkamer achter de privé PC en is de inventaris nog van kleine waarde. Verder kan er, indien u de financiële middelen heeft om het eigen risico te betalen, bij verzekeringen vaak een groot eigen risico worden afgesloten waardoor ze stukken goedkoper worden.

Met het ondernemingsplan komen ook een aantal zaken aan bod die invloed kunnen hebben op de verzekeringen. Zo kan een aansprakelijkheidsverzekering goedkoper worden indien de algemene voorwaarden van een branchevereniging worden overgenomen.

En zo zijn er meer logische stappen. Een jonge ondernemer wonende in een huurhuis hoeft niet direct te beginnen met opbouw van pensioen. De zuurverdiende centen kunnen soms beter worden geïnvesteerd in het bedrijf om zo de leningen beperkt te kunnen houden. Het heeft weinig zin om direct via lijfrentes aan een pensioen te gaan denken, als u hierdoor een doorlopend krediet moet afsluiten om dit te kunnen betalen. U betaalt dan rente voor geld dat u pas over 20 jaar of meer nodig heeft.

Verschillende opties voor verzekeringen

Nog enkele voorbeelden van verzekeringen:

Opstalverzekering
Goederen- en inventarisverzekering
Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering
Computerverzekering
Brandverzekering
Kredietverzekering
(Goederen)Transportverzekering

Ziekengeld en Arbo

Ziekengeld en Arbo

Voor er gestart wordt met het beginnen van een eigen zaak is het dan ook belangrijk alle risico’s in kaart te brengen. Een ondernemersplan kan hierbij zeer zeker een grote rol spelen. Het is soms bijna verplicht als er een financiële injectie nodig is, maar ook zonder lening is een ondernemersplan aan te raden. Bijvoorbeeld om de verzekeringen in kaart te krijgen.

Pensioen

Is het wenselijk, dat een eventuele uitkering duurt tot leeftijd 65?

Een eigen risico kan de premie flink drukken. Er is dan een periode die zelf opgevangen moet kunnen worden, maar bij de start van de zelfstandige onderneming wordt wellicht evengoed al rekening gehouden met enkele maanden zonder echt inkomen.

Basisverzekering

Inmiddels weten we niet beter, maar op 1 januari 2006 zijn het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering opgehouden te bestaan en is de basisverzekering verplicht geworden. Deze zorgverzekering kunt u uitbreiden met aanvullende verzekeringen. Buiten dat het verplicht is, is het ook voor de ondernemer noodzakelijk om ziekenhuiskosten af te dekken. Een nacht op de intensive care kost direct duizenden euro’s. Echte besparingen hierop zijn niet mogelijk. Een (extra) eigen risico is, indien mogelijk en het geld altijd voorradig is, aan te raden, maar aanvullingen zijn dat ook.

Arbeidsongeschiktheid

Toch wel de bekendste zakelijke verzekering op het gebied met grote invloed op het privé leven. Als een zelfstandig ondernemer ziek is en daardoor geen werk kan uitvoeren, kan hij niet een UWV uitkering aanvragen, dit wordt niet via de algemene middelen opgevangen. De ondernemer moet zelf voor zijn inkomen zorgen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de zelfstandig ondernemer dit risico voor de lange termijn gedeeltelijk afdekken. Kijk bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering goed naar alle (on)mogelijkheden zoals;

Leven of dood

Als ondernemer kunt u ook een hypotheek hebben. Deze staat vaak op beider naam. Wat gebeurt er als u komt te overlijden? Kan uw partner nog wel de maandlasten betalen? En alle overige schulden naast de hypotheek? Ondernemen betekend vooruit zien, dus ook in dit soort zaken. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u dit afdekken. Maar ook als u blijft leven tot uw 100e is het belangrijk hier al op jongere leeftijd over na te denken. Want wat gebeurt er op uw 65e. Stopt u, en verkoopt u uw bedrijf? Dan kunt u misschien leven van de verkoopinkomsten. Maar wat nu als het verkopen van uw bedrijf bijna niets oplevert? U heeft dan geen pensioen. Met lijfrentes en levensverzekeringen kunt u zorgen dat u ook na uw ondernemerschap nog een leuk inkomen overhoud.

Aansprakelijkheidsverzekering

Zelfstandigen met een eenmanszaak, of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten als zich een schade voordoet. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privévermogen gevorderd kan worden indien er niet tijdig kan worden betaald. Normaal gesproken logisch: Dit is het risico van de ondernemer! U weet dat u dit risico loopt. Maar er zijn ook risico’s welke vooraf echt onmogelijk zijn te voorzien. Wie betaald de kosten als u langskomt voor een offertegesprek, en u stoot per ongeluk een duur schilderij van de wand? Of wanneer pas jaren later blijkt dat uw producten slecht zijn voor de volksgezondheid? Hiervoor kan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden. Een aansprakelijkheidsverzekering is in de meeste gevallen ook goed betaalbaar.

Rechtsbijstandverzekering

Bij juridische problemen met leveranciers en personeel, dekt de verzekering bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten. Kijk kritisch naar de polis, want vaak zijn alle reële risico’s van een startende freelancer uitgesloten (bijvoorbeeld conflicten met klanten), terwijl alleen risico’s gedekt zijn waar je in de praktijk niet mee te maken hebt (zoals conflicten met personeel).